Медицински проучвания

Историята на тоалетното столче "Squatty Potty" е дълга и успешна!

Ние обаче Ви молим да НЕ взимате думата ни за "чиста монета", а да проверите за себе си ефикасността на това малко столче, което ще донесе огромни промени за здравето Ви.

За целта сме Ви приготвили извадки на редица от многобройните медицински изследвания, които безусловно доказват, че ежедневната употреба на тоалетното столче "Squatty Potty" и връщането към естествената клекнала поза при изхождане е здравословното решение за всеки един от Нас!

В тази секция ще намерите повече информация за медицински проучвания, които демонстрират как:

  • "Squatty Potty" идва на помощ при лечение на запека

Това изследване е предназначено, за да оцени по обективен начин как "Squatty Potty" помога при лечение на запек. Участниците са попълнили валидирана система за оценка на запека, за да опишат своите първоначални симптоми на запек. След това им е предоставено тоалетно столче "Squatty Potty" като единствената промяна в лечението им. Изследването установява, че когато "Squatty Potty" се използва в продължение на един месец, има статистически значимо подобрение на симптомите на запек както при мъжете, така и при жените.

Докато ние превеждаме за Ваше улеснение цялото изследване може да го намерите в оригинал тук.

  • Позицията на тялото влияе при изхождане

Това проучване сравнява три различни позиции за дефекация. Измерват се аноректалния ъгъл и коремното налягане, и се стига до заключението, че колкото по-голямо е огъването на тазобедрената става, толкова по-прав е аноректалния ъгъл и по-малко напрежение е необходимо за пълноценно изхождане.

Докато ние превеждаме за Ваше улеснение цялото изследване може да го намерите в оригинал тук.

  • Етническите спецификации влияят на процесите в тялото по време на изхождане

Това проучване сравнява Европейските и Иранските чревни навици. Пациентите са били наблюдавани с помощта на различни видове тоалетни - ирански стил тип "клекало" или „стандартна“ тоалетна в западен стил. Изследванията установиха, че с помощта на тоалетната в ирански стил тип "клекало" изпразването на червата е по-пълно, постигнат е по-широк аноректален ъгъл и е оказан по-малък натиск върху тазовото дъно.

Докато ние превеждаме за Ваше улеснение цялото изследване може да го намерите в оригинал тук.

  • Усилието при изхождане се увеличава в зависимост от три различни пози на тялото

Това проучване сравнява усилието, необходимо за елиминиране при седене и при клечене. Проучването установи, че при клечене, пълноценното изпразване на червата изисква много по-малко сила на изтласкване, отколкото при седене.

Докато ние превеждаме за Ваше улеснение цялото изследване може да го намерите в оригинал тук.

Подреди по